CG Live

Vaš pogled na grad

CEDIS:Isključenja struje,zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 05. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Stare Zlatice

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović, Đurović, dio Veljeg Polja i Sladojevo Kopito

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Bajica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje,  Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,

(Zlatna Strana), Dubočke Gornje,  (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Donji Klenak

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Busak, Muževice, Trepča, Gornja Lastva, Donja Lastva

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sustaš

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dabovići, Komarno, Trnovo, Gadji i Šiševići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Godinje, Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku kod Prve Banke, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići

Kotor    

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati:  Krivošije, Jelov do

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Kavča prema Trojici

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: naselje od Trojstva do šanka Oskar

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići, Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Vojnog Sela

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gropa

– (ž) u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Kompletno područje Opštine Plav

Gusinje

– (ž) u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Kompletno područje Opštine Gusinje

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:  Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Trebaljevo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bogutov Do, Mojkovačka ulica

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati:  Sela

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Obrov

-u terminu od  11:00 do 15:00 sati: Zaimovića Livade

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Gornja Polja

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:  Jakupov Grob