CG Live

Vaš pogled na grad

Danas se nastavljaju hitni radovi na sanaciji Ade Bojane

U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma održan je sastanak sa predstavnicima Opštine i Skupštine opštine Ulcinj, HTP Ulcinjske rivijere, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Uprave za vode, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i NVO sektora, uz stručnu podršku profesora Save Petkovića, na kojem su usaglašeni daljnji koraci i obezbijeđen nastavak realizacije projekta hitnih privremenih mjera za sanaciju Ade Bojane.

 Profesor Petković, autor projekta hitnih mjera, obrazložio je korigovano rješenje kojim je predložena nova lokacija za izgradnju zaštitnog napera u okviru projekta hitnih mjera, u skladu sa novonastalom situacijom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će dati nalog Morskom dobru da izvođač danas, otpočne s radovima shodno korigovanom projektnom rješenju.

Kako je odlučeno na sastanku, predstavnici Opštine Ulcinj će obavijestiti građane ove opštine o radovima i pružiti podršku u mogućoj mjeri za efikasno sprovođenje radova u trajanju od 20 dana.

“Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju će pružiti podršku kroz redovno i vanredno izvještavanje JP Morsko dobro o vremenskim uslovima s ciljem obezbjeđivanja nesmetanog kontinuiteta izvođenja radova. JP Morsko dobro će na dnevnom nivou izvještavati Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma o dinamici sprovođenja korigovanog projekta hitnih radova”,saopšteno je  na sastanku.