CG Live

Vaš pogled na grad

Na Ekonomskom fakultetu UCG za sada 20 prijava za „korona“ ispitni rok

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore januarsko/februarski ispitni rok odvija se uz strogo poštovanje svih mjera protiv širenja epidemije uz kontinuitet istog kvaliteta provjere znanja kao i ranijih godina.

“Skoro godinu dana od kako je počela epidemiološka kriza širom svijeta zbog koje smo bili primorani da se prilagodimo i uvedemo promjene u svaku sferu života, pa i u redovne provjere znanja studenata, organizacija ispitnog roka pod novim uslovima teče uhodanom dinamikom“, kazala je prodekanica za nastavu na ovom fakultetu doc. dr Zdenka Dragašević.

Prodekanica Dragašević  je kazala da ispitni rok ide po planu. Ispiti se održavaju u učionocama fakulteta uz sve mjere opreza koje su propisane od Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

„S  obzirom na nepredvidljivost razvoja epidemiološke situacije, koja nas svakodnevno može iznenaditi, nije moguće predvidjeti broj studenata koji će koristiti dodatni rok u martu. Za sada imamo dvadesetak zahtjeva studenata za korišćenje dodatnog roka za provjeru znanja“, kazala je Dragašević.

Odlukom Senata UCG odobren je dodatni ispitni rok od 1. marta do 5. marta za studente koji zbog pandemije i obavezne mjere samoizolacije nijesu mogli da polažu završni ispit. Studenti imaju obavezu da za martovski rok dostave rješenje o samoizolaciji ili pozitivan ishod teksta prodekanu za nastavu.