CG Live

Vaš pogled na grad

Poziv za obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana

Help – Hilfe zur Selbsthilfe u saradnji sa partnerima Opština Berane, Glavni grad Podgorica i Opština Ulcinj, poziva sve zainteresovane kandidate/kandidatkinje da se prijave za obuku za Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstva, zapošljavanja i socijalne zaštite u 11 opština u Crnoj Gori: Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

U okviru ovog poziva organizovaće se licencirana obuka za:

1. Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zapošljavanja
2. Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti socijalne zaštite
3. Saradnike/saradnice u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti zdravstvene zaštite

Obuke će se održati u Podgorici. Za polaznike/polaznice obuke biće obezbijeđena refundacija troškova smještaja, prevoza i ishrane. Refundacija se utvrđuje u fiksnom iznosu, a ostvaruje se pod određenim uslovima.

Obuke se organizuju u okviru projekta „Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju” koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Prijavu za učešće u javnom pozivu mogu podnijeti kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju sljedeće uslove:
– Najmanje III stepen stručne spreme;
– Komunikativnost ;
– Proaktivnost, odgovornost, i spremnost za timski rad;
– Poznavanje rada na računaru
– Znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi (Poznavanje jezika ciljne grupe (Romi/Romkinje i Egipćani/Egipćanke) biće uzeto kao prednost)

Način prijave:
Biografiju – CV sa prijavom (moguće je prijaviti se za sve tri oblasti) potrebno je poslati na imejl adresu: helphelp@t-com.me.
Rok prijave je di petka 26. februara 2021. godine.