CG Live

Vaš pogled na grad

Rad mr Aleksandra Radunovića ” Pozorište u doba korone” , objavljen u 26. broju časopisa Lingua Montenegrina

Rad mr Aleksandra Radunovića ” Pozorište u doba korone” , objavljen u 26. broju časopisa Lingua Montenegrina, časopisa za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja.

Radunović se, između ostalog, u radu bavi pitanjima odnosa pozorišne predstave izvedene na sceni i tv snimka pozorišne predstave.

Mr Aleksandar Radunović je saradnik na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, a angažovan je kao predavač na predmetima Svjetska drama i pozorište i Dramaturgija.

U prilogu ove objave, možete naći 26. izdanje časopisa kao i tekst našeg kolege Radunovića.