CG Live

Vaš pogled na grad

Bečić: Uveden Ministarski sat, Skupština će biti još dostupnija građanima

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, razgovarao je danas sa predstavnicima njemačke fondacije Konrad Adenauer Stiftung, direktorom za Srbiju i Crnu Goru, Norbertom Bekmanom Dirkesom i koordinatorkom za Crnu Goru, Sanijom Šljivančanin.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Bečić je sagovornike upoznao sa aktivnostima koje je Skupština preduzela na planu otvorenosti, transparentnosti i poboljšanja uslova rada poslanika i zaposlenih.

Bečić je najavio da će uskoro biti dostupan redizajnirani sajt Skupštine, na kojem će se po prvi put naći podaci objavljeni u otvorenom formatu, dok su u cilju bolje dostupnosti Skupštine građanima, otvoreni i nalozi na društvenim mrežama Fejsbuku, Tviteru i Instagramu.

“Kada je riječ o tehničkim poboljšanjima, omogućen je prenos uživo svih sjednica odbora Skupštine, pomoću najsavremenijih robotizovanih kamera. Realizovali smo i tehničko rješenje kojim je omogućeno redovno objavljivanje evidencije o prisutnosti poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama, a prvi put je uvedena i mogućnost obraćanja građana Skupštini u elektronskom formatu, kao i odgovaranja na iste, u formi predstavke”, kazao je Bečić.

On je predstavnike KAS fondacije obavijestio da je u toku digitalizacija zakonodavnog procesa, u okviru projekta e-Parlament, što je dio šireg procesa osavremenjivanja rada Skupštine Crne Gore.

Bečić je, saopšteno je iz Skupštine, predstavio je izmjene i dopune Poslovnika Skupštine Crne Gore prema kojima se najmanje po jedan potpredsjednik bira iz redova opozicije, manje zastupljenog pola i poslanika manjinskih naroda, zatim da klub poslanika mogu obrazovati najmanje dva poslanika izabrana sa lista određenog manjinskog naroda ili nacionalne zajednice, dok će se najmanje tri predsjednika skupštinskih odbora, ubuduće, birati iz redova opozicije, a sadašnjim i bivšim poslanicima se omogućava korišćenje biblioteke i dokumentacije.

“Neke od izmjena koje je naveo predsjednik Bečić, kako bi Skupština u punom kapacitetu mogla da ostvaruje i jača svoju kontrolnu i nadzornu funkciju, predviđaju i da je nadležni ministar dužan da učestvuje u radu odbora ako je određen za predstavnika predlagača akta, odnosno podnosioca amandmana, kao i dužnost nadležnog ministra da učestvuje na sjednici Skupštine na kojoj je određen za predstavnika predlagača akta koji se razmatra na sjednici”.

Iz Skupštine je saopšteno da je Bečić predstavnike Fondacije upoznao i sa novinom da predlog dnevnog reda sjednice Skupštine sadrži i predlog najmanje jednog akta koji podnesu poslanici parlamentarne opozicije, kao i da je ukinuta mogućnost novčanog kažnjavanja poslanika.

“Pripadnici organa reda u toku sjednice Skupštine ne mogu imati pristup Plenarnoj sali, niti prostorijama gdje su u toku sjednice skupštinskih radnih tijela, osim po pozivu i odobrenju predsjednika Skupštine”, rekao je Bečić.

Prema riječima predsjednika Skupštine status poslanika dodatno je osnažen i preciznijim definisanjem instituta Premijerskog sata i poslaničkih pitanja, čija je najznačajnija novina da će poslanici imati posljednju riječ.

“Pisani odgovor na poslaničko pitanje dostavlja se predsjedniku Skupštine najkasnije do početka sjednice na kojoj se pitanje postavlja, a ne, kao do sada, nekoliko mjeseci nakon toga”, rekao je Bečić.

Istakao je da je uveden i jedan novi institut, Ministarski sat, koji predstavlja posebnu sjednicu na kojoj će nadležni ministar odgovarati na pitanja poslanika u vezi s određenom temom, kao i da je predviđeno dvostruko više sjednica odbora na kojima se vrše kontrolna saslušanja, a u njihovom radu mogu učestvovati i predstavnici NVO na njihov zahtjev, uz saglasnost predsjednika odbora, umjesto samo po pozivu, što je do sada bio slučaj.

“Predsjednik Skupštine je informisao sagovornike da je prošle godine Skupština Crne Gore donijela Odluku o formiranju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji će, kako je kazao, uskoro početi sa radom”, zaključuje se u saopštenju.