CG Live

Vaš pogled na grad

????????????????????????????????????

Konkurs za žensko preduzetništvo otvoren do 11 marta

Glavni grad Podgorica i ove godine raspisao je konkurs za preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci poslovanja kojim je predviđena raspodjela sredstava namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Četvrti po redu konkurs za podršku ženskom preduzetništvu biće otvoren do 11. marta a usmjeren je  na preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, odnosno osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Podgorice.

Kroz ovaj vid podrške Glavnog grada više od 30 žena dobilo je priliku da unaprijedi svoju biznis ideju, a zadovoljne prošlogodišnje dobitnice Ana Klikovac i Sabina Jovićević, pozvale su sve zainteresovane žene da ne propuste priliku da se prijave na konkurs.

Podsjećamo, sredstva predviđena budžetom Glavnog grada za ovu godinu u iznosu od 20.000 eura  raspodjeljuju se za bisnis planove kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj Podgorice, poljoprivrede i ruralnog područja, organske poljoprivredne proizvodnje i turizma.

Takođe, ti biznis planovi trebalo bi da podstiču razvoj lova i ribolova i fizičke kulture i sporta, kao i da doprinose afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala i tradicije i očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 25% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu. Kompanija, odnosno preduzetnica, može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna je da to naznači. Preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis i koje planiraju razvoj poslovanja u zapečaćenoj koverti prilažu dokumentaciju koja je detaljno opisana u javnom konkursu koji je objavljen na sajtu Glavnog grada (Oglasna strana). Informacije o svim pitanjima u vezi konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 625 718 ili mejl danijela.radec@podgorica.me.