CG Live

Vaš pogled na grad

Stijović-Bajagić: Ispraviti nepravdu koja je učinjena opštini Plužine

Aleksandar Stjović ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je danas posjetio opštinu Plužine. Ministar se tokom radne posjete sastao sa gradonačelnikom Mijuškom Bajagićem sa kojim je razgovarao o tekućim problemim same opštine.

Od strane predsjednika opštine i njegovih saradnika, ministar Stijović je zamoljen da u saradnji sa ministrom kapitalnih investicija povede računa o poribljavanju Pivskog jezera što su obaveze Elektroprivrede, ministarstva i Opštine.

Takođe, istaknuto je da je potrebno povesti računa o putevima u lokalnoj zajednici, koji se ne nalaze u najboljem stanju. Pomoć Ministarstva bi mogla od značaja da bude za lovački dom, koji je u vlasništvu opštine, kao i da se iskoristi uticaj da se napravi zajedničko rješenje koje bi odgovaralo parku, prirodi i Upravi za šume.

Ministar Stijović je istakao da Plužine zaslužuje bolji tretman, obzirom da se radi o sjevernoj opštini koja posjeduje toliko prirodnog bogastva i da će sve šta je u njegovoj nadležnosti i moći uraditi. Potvrdio je da će razgovarati sa ministrima u čijoj su nadležnosti danas navedeni problemi, kako bi se nepravda ispravila i kako posle toliko godina opšina Plužine više ne bi bila svrstana u grupu zapostavljenih opština.