CG Live

Vaš pogled na grad

Abazović: Naučnice su zauvijek promijenile svijet

Nauka i rodna ravnopravnost od vitalnog su značaja za postizanje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva, ocijenio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, navodeći da su naučnice zauvijek promijenile svijet.

Abazović je, povodom 11. februara, Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci, kazao da su one su liderke u izgradnji ranih osnova modernog programiranja.

„One su otkrile strukturu DNK i neke hemijske elemente, omogućile početak istraživanja svemira, pronašle ljekove za teške bolesti, osmislile liječenje najtežih bolesti pomoću radioaktivnosti“, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, naučnice su uusput probile zvučnu, ali i rodne barijere.

„Nakon što su naučnice zauvijek promijenile svijet, čovječanstvo ima povoda da slavi 11. februar, Međunarodni dan žena i djevojaka u nauci”, rekao e Abazović.

On je, kako e saopšteno iz Vlade, istakao da su nauka i rodna ravnopravnost od vitalnog značaja za postizanje međunarodno dogovorenih razvojnih ciljeva.

Kako je naveo, posljednjih godina globalna zajednica je uložila mnogo napora u ohrabrivanju i uključivanju žena i djevojaka u nauku.

„I pored toga, dugogodišnji rodni stereotipi odvraćaju djevojke i žene od naučnih oblasti, naročito u Crnoj Gori”, istakao je Abazović.

On je podsjetio da su u Crnoj Gori, od ukupno 65 redovnih, vanrednih ili inostranih članova, svega tri žene članice Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

„Današnji dan treba da nas podstakne da trajno zanemarimo stereotipe, podržimo ravnopravnost polova i da ne dozvolimo da žene i djevojke budu diskriminisane i spriječene da se bave naukom“, poručio je Abazović.

Potrebno je, kako je kazao, uložiti izvanredne napore kako bi se u budućnosti iznjedrile međunarodno prepoznate naučnice koje će dati ključan doprinos razvoju čovječanstva.

„Kao što su to uradile Marija Kiri, Rozalind Frenklin, Eda Lavlejs, Grejs Hoper ili Karolina Heršel”, dodao je Abazović.

On je podsjetio da su, globalno, žene i dalje manje plaćene, rjeđe napreduju, dobijaju manje projekata i češće napuštaju karijeru u nauci od muškaraca koji su jednako kvalifikovani.

„Zato se moramo odgovornije odnositi prema pristupu i učešću žena i djevojaka u obrazovanju, nauci i tehnologiji. Ravnopravni položaj žena i muškaraca jedan je od kamena temeljaca istinski demokratskog društva, kakvo Crna Gora treba da postane”, zaključio je Abazović.