CG Live

Vaš pogled na grad

Cedis: Planirani radovi na mreži

Zbog planiranih radova na mreži,  u petak 12. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati:  Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Polje. Dio Komunice, Velje brdo, Dobro polje

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ulice V Proleterska,Bajova, Njegoševa, Vuka Mićunovića, Šantićeva, Vojvode Batrića, Crna Greda, Kruševo Ždrijelo, Studenski Dom, Fakultet Likovne umjetnosti

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Čevo, Lastva Čevska, Resna i Ćeklići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Balosave, Štrpca, Dubravča do, Dolovi Velimlje, Tupan, Klenak, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina

-u terminu od  8:00 do 17:00 sati: Donji Klenak

Budva  

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mažići, Lapčići, Di Bar, Stanišići, Brajići, Duletići, Donji Pobori, Gornji Pobori i Stanjevići

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:   Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Čanj, Markičići, Mišići, Đurmani, Biserna obala, Crtni Rt, Grabovik, Zagrađe, Velji grad, Čanj kaptaža i Liše potok (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sustaš

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Donja Briska Gora, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Sutorina, potrošači naselja Beci, Debeli brijeg, Prijevora, Malte, Konjevića, Lučića i Šćepoševića

Kotor    

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Prčanj, Šarena gomila, Risan, Mala, Smokovac, Češke barake

-u terminu od    9:00 do 12:00 sati: Škaljari, naselje oko Štamparije.

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića

Tivat     

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Mrčevac, Vrijes, Mihova glavica, dio potrošača Dumidrana prema Vrijesu

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Jakupov Grob.

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo,Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Fejzići, Plunca

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Martinoviće

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 8:30 I od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Požnja, Starče

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Plana, mHE, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati:  Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Lisičine, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

-u terminu od    9:00 do 15:00 sati: Slijepač Most, Pašića polje, Nedakusi

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati:  Gornja Polja