CG Live

Vaš pogled na grad

Ombudsman o dječijem dodatku

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore dostavio je Skupštini Crne Gore Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, u kojem je ukazano da ovaj zakonski tekst treba normativno urediti, odnosno usaglasiti shodno antidiskriminatornom zakonodavstvu.

U Predlogu, koji je pet poslanika dostavilo Skupštini, između ostalog se navodi da “Pravo na dodatak za djecu moze ostvariti dijete do navršene šeste godine života;”

Zaštitnik smatra da predložena zakonska odredba člana 1 stav 2 tačka 1 „do navršene šeste godine života“ nije u skladu sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima, kao i domaćim zakonodavstvom.

“Te cijenimo da istu treba izmijeniti, odnosno uskladiti sa važećim propisima, na način da se otkloni suštinska nejednakost prema različitim uzrasnim dobima djece”, navedeno je iz Institucije Zaštitnika.

U Mišljenju se navodi da je postojećim, a i predloženim zakonskim rješenjem, propisano da „pravo na dodatak za djecu imaju troje djece u porodici“ –  što takođe nije u skladu sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima, kao i domaćim zakonodavstvom. Zaštitnik zbog toga cijeni da istu odredbu treba izmijeniti, odnosno uskladiti sa važećim propisima, na način da se otkloni suštinska nejednakost prema broju djece u porodici”

Zaštitnik pozdravlja svaku inicijativu koja je usmjerena na uvođenje novih prava ili proširenje opsega postojećih prava kojim se poboljšava položaj djece u Crnoj Gori, a koja moraju biti u skladu sa međunarodnim i domaćim pozitivno-pravnim propisima.