CG Live

Vaš pogled na grad

Lim prijeti imanjima

Vlasnici zemljišta u Luškim lugovima zatražili su od lokalne uprave i nadležnog ministarstva da što hitnije preduzmu mjere za zaštitu njihovih imanja od nabujalog Lima, koji, kako tvrde, odnosi dio po dio njihovih plodnih parcela.

Kazali su da se problem može riješiti samo izgradnjom odgovarajućih obaloutvrda koje bi spriječile izlivanje rijeke iz korita. Istakli su da će se, ako se to ne uradi, i dalje suočavati sa velikim štetama, koje, kako tvrde, nikad dosad nijesu uspijeli da naplate.