CG Live

Vaš pogled na grad

CEDIS: Radovi na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 16. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrsko Selo.

– u terminu od 09 do 18 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Đeđezi i Vučji Studenac.

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dabovići, Komarno, Trnovo, Gadji i Šiševići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornja Briska, Ahmetov Brijeg, Sustaš, Bobovište, Đuravci, Litine, Braćeni, Matguš.

– u terminu od 10 do 18 sati: Makedonsko naselje, Bjeliši, Ilino, Zupci.

Budva

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Mažići, Lapčići, Di Bar, Stanišići, Brajići, Duletići, Donji Pobori, Gornji Pobori i Stanjevići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Hotel Mediteran.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:

Kotor

– u terminu od 07 do 09 sati: Radanovići.

– u terminu od 09 do 11 sati: Prčanj-područje oko školer.

– u terminu od 10 do 13 sati: Stari Grad- dio prema Gurdiću.

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 13 sati: Herceg Novi, Meljine, Podi, Topla 3, Nemila -povremena isključenja napajanja u periodu obavljanja radova.

– u terminu od 11 do 13 sati: Zelenika, Zmijice, dio Kumbora.

– u terminu od 11 do 15 sati: Njivice.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Sela, Tomaševo, Bijeli Potok, Pašića Polje, Nikoljac.

– u terminu od 12 do 15 sati: Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Sutivan, Dubrave, Livadice, Kukulje, Sela, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Hasanbegovići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Rudnica.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 14 sati: Ječmine i Bakovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Industrijska zona Bakovići i Ocka Gora.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Kruševo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Liješće.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Jakupov Grob.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Klanac.