CG Live

Vaš pogled na grad

Posjeta ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića farmi Carević u Budvi

Farma se nalazi u selu Krimovica na kojoj postoje krave, koze, ovce, goveda, svinje kao i argela konja i maslinjaci. Komplentno je zaokružena proizvodnja gdje proizvodi koji su tu proizvedeni idu dalje u prodaju i snadbijevanje ugostiteljsklih objekata.

Ministar Stijović razgovarao je sa vlasnikom ove farme Batom Carevićem o njegovim planovima za preradu mesa i mlječnih proizvoda u sladolede, dok sirara već postoji. Radi se o izuzetno uređenom poljoprivrednom gazdinstvu sa zaokruženim procesom proizvodnje, gdje su svi proizvodi organskog porijekla, a farma između ostalog posjeduje i svoju veterinarsku službu što predstavlja dobar primjer ostalim farmama.
Zahvalili su na posjeti ministra Stijovića, koji je ujedno i prvi ministar koji je posjetio ovu farmu od njenog nastanka.