CG Live

Vaš pogled na grad

Isključenje struje

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 17. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica     

-u terminu od 09 do 12 sati: zgrade u Ulica Vojvode Maša Šurovića

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati:  dio ul. Hercegovačke

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: dio Hercegovačke ulice, dio ulice Balšića i dio ulice Slobode kod česme, Peuta

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đeđezi, Vučji Studenac, Dobro polje

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:  Balosave, Štrpca, Dubravča do, Dolovi Velimlje, Tupan, Klenak, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina, Donji Klenak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zaljutnica, Višnjića Do,Jasikovica, Goslić, Javljen

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sustaš

-u terminu od 10:00 do 19:00 sati: Topolica, Šušanj i dio Makedonskog naselja  (naizmjenična isključenja po izvodima u trajanju do 60 minuta)

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Donja Briska Gora, Gornja Briska Gora, Brdela

-u terminu od 7:00 do 10:00 sati:  Gornji Štoj, Ada Bojana

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati:  Vladimirske Krute, Gornji Kosići, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Kodre kod autoservisa Millenium

Budva  

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: objekti na šetalištu u blizini centralnog vrtića i Centralni vrtić u Budvi

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj Centar, Šklajari, Od “Izgradnje” prema Crvenom brijegu

Herceg Novi      

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Sutorina, Debeli brijeg, Prijevor, Malta, Travunija, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Servisna Zona, Njivice, Žvinje, Solila, Gomila, Igalo centar do Novosadskog odmarališta, Šištet, Topla 3 – Stanišića Dubrava, stambeni objekti na putu ka Sušćepanu, Topla 2, potrošači oko trafostanice TS 35/10 kv Topla, Kameno, Trebesin, Mojdež, Kruševice, Vrbaj, Žvinje i Ubla.  Smanjena pogonska spremnost ( sigurnost snabdjevanja) na području Tople i Herceg Novog.

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lipovo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bare

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Vergaševići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Grab-Brajkovac, Pavino Polje-Draškovina

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Uloševina

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselja Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma, dio Beransela

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Donji Bukelj

Gusinje

-u terminu od    9:00 do 14:00 sati:  dio sela Grnčar

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Jakupov Grob