CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak građana i predsjednika Opštine Bijelog Polja povodom problema na gradskom muslimanskom groblju

Na sastanku predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića, sa predstavnicima građana koji su negodovali zbog stanja u kojem se nalazi gradsko muslimansko groblje, dogovoreno je da se nakon hitnih radova na sanaciji štete koju je nevrijeme pričinilo pristupi uređenju groblja.

Predsjednik Smolović je izrazio spremnost da lokalna samouprava uloži dodatna sredstva za uređenje groblja na Loznicama, koje bi podrazumijevalo i rješavanje problema parking prostora i osvjetljenja.

Takođe, predsjednik je kada su u pitanju podzeme vode predložio da se angažuje stručno lice koje će dati jasne smjernice na koji način se može riješiti problem sa podzemnim vodama.

Predstavnici građana su predložili da Komunalno Lim u narednom periodu naplaćuje održavanje groblja, kao što je slučaj sa gradskim pravoslavnim grobljem u Nikoljcu, a sve u cilju još boljeg održavanja i uređenja muslimanskog groblja na Loznicama.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici preduzeća koje upravlja gradskim grobljima Komunalno Lim, predstavnik Islamske zajednice u Bijelom Polju Haris Kurćehajić, menadžer Opštine Fahrudin Begović i direktor Direkcije za imovinu Ljubomir Sošić.

Grupu građana su predstavljali: Mirsala Idrizović, Samedin Agović, Tufik Drndar, Avdo Gorčević i Amer Batilović, koji su izrazili zahvalnost predsjedniku Opštine na prijemu i najavljenim aktivnostima.