CG Live

Vaš pogled na grad

U Bokeškoj ulici upotpuniće se biljni fond

Prilikom realizacije projekta rekonstrukcije Bokeške ulice Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, kao naručilac radova, zahtijevala je od resornog Sekretarijata za komunalne poslove da nadležnom gradskom preuzeću Zelenilo doo naloži ispitivanje stanja biljnog fonda na trasi izvođenja radova.

S tim u vezi, od 25 stabala koja se nalaze na ovoj trasi dva su u lošem stanju, slabe funkcionalnosti i dekorativnosti (od kojih je jedno bilo i bez krošnje), te da su sklona padu  i moraju biti ukonjena. Kao što je to praksa i obaveza u slučaju uklanjanja stabala, za ova dva stabla biće posađena četiri nova. Tokom rekonstrukcije uradiće se kvadratni otvori za novo drveće na mjestu posječenih stabala čime će se biljni fond upotpuniti.