CG Live

Vaš pogled na grad

Danas počinje isplata jednokratne pomoći

Novim paketom Vladinih mjera podrške predviđeno je da se obezbijedi jednokratna novčana pomoć za preko 100 000 građana Crne Gore.Danas počinje isplata pomoći za ugrožene kategorije stanovništva, koja je propisana Vladinim novim Mjerama podrške građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine za šta je opridijeljeno sedam miliona eura.

Isplata jednokratne novčane pomoći će danas početi sa isplaćivanjem za korisnike materijalnog obezbješenja i lične invalidnine, kao i penzionere koji primaju iznos penzije do 222 eura.Za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, isplata će početi u ponedeljak 22.02.2021. godine.

Novim paketom mjera podrške je predviđeno da se obezbijedi jednokratna novčana pomoć za preko 100 000 građana Crne Gore i to:”-Za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 31.12.2020. godine i dalje su nezaposlena, a koja nemaju pravo na novčanu nadoknadu, opredjeljuje se jednokratna pomoć u iznosu od 100 eura;+- Podrška za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 31.12.2020. godine, koja imaju pravo na novčanu nadoknadu, opredjeljuje se jednokratna pomoć koja predstavlja dopunu iznosa koji redovno primaju, do iznosa od 100 eura;

– Za korisnike materijalnog obezbjeđenja, opredjeljuje se jednokratna novčana nadoknada u iznosu od 50 eura po porodici sa jednim ili dva člana i 100 eura po porodici sa tri ili više članova;

– Za sve penzionere koji primaju penzije u Crnoj Gori, a čija je vrijednost manja od iznosa minimalne zarade (222 eura), opredjeljuje se 50 eura jednokratne novčane pomoći;

– Za korisnike prava na lične invalidnine preko Centara za socijalni rad opredjeljuje se 50 eura jednokratne novčane pomoći;- Jedno lice može biti korisnik samo jedne novčane nadoknade, shodno navedenoj klasifikaciji.”