CG Live

Vaš pogled na grad

Danas je Međunarodni dan maternjeg jezika

Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji se slavi 21. februara, UNESCO je proglasio 1999. godine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija priznala je rezolucijom ovaj praznik i odredila 2008. godinu za međunarodnu godinu jezika. Praznik je nastao na inicijativu Bangladeša (bivšeg Istočnog Pakistana). Međunarodni dan maternjeg jezika redovno proslavljaju zemlje članice UNESCO-a kako bi promovisale jezičku i kulturnu raznolikost, te višejezičnost.

Maternji jezik je onaj jezik koji dijete prvo nauči ili jezik koji dijete najbolje zna i koristi, odnosno jezik s kojim se osoba identifikuje i jezik kojim govori majka. Njega usvajamo prirodno, u sredini u kojoj odrastamo bez ikakve posebne obuke.Iz ugla nauke o jeziku on predstavlja jezik na kojem mislimo, sanjamo i računamo, budući da sve te funkcije spadaju u onu vrstu koja se usvaja u prvom jeziku, pa se i dalje rade na tom jeziku.Svoj maternji jezik trebamo voljeti, a to ćemo najbolje postići njegovim čuvanjem i pravilnim korišćenjem. Maternji jezik je nasleđe koje pripada svakom pojedincu i niko nema pravo oduzeti to nasleđe nekome. Isto tako, ljubav prema maternjem jeziku ne smije nas spriječiti da učimo strane jezike. Danas u svijetu postoji oko 6.000 jezika.