CG Live

Vaš pogled na grad

Isključenja struje

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 23. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 16 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač;

– u terminu od 09 do 16 sati – Golužba i dio Donje Gorice;

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Golubovaca, Dom zdravlja Golubovci, zgrada gradske opštine Golubovci, Beglaci i dio Bijelog Polja.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Đeđezi i Kosić.

Cetinje

– u terminu od 10 do 12 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen;

– u terminu od 09 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu 08 do 17 sati – Donji Klenak;

– u terminu od 09 do 15 sati: Vilusi, Dolovi i Granični prelaz “Ilino Brdo”.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Donji Štoj (Od restorana “La Guitarra” do hotela “Imperijal”), dio naselja Pinješ, Donji i Gornji Rastiš i Curanovići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Krnjice i Marstijepovići;

– u terminu od 08 do 14 sati – Paljuškov Pijesak i dio naselja Pobrđe.

Budva

– u terminu 09 do 14 sati: Mažići, Lapčići, Di Bar, Stanišići, Brajići, Duletići, Donji i Gornji Pobori i Stanjevići.

Kotor

– u terminu od 12 do 14 sati: Risan centar, Arilje, Pjaca, Gabela, GoricaOŠ “Veljko Drobjaković” i naselje oko škole, Lipci, strp, Vitoglav, Naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine (povremeni prekidi u napajanju u toku trajanaj izvođenja radova);

– u terminu od 09 do 13 sati: Škaljari (od “Izgradnje” prema Crvenom brijegu), Grbalj, Radanovići, Čikići, Vranovići, Lješevići i Bigova;

– u terminu od 10 do 11 sati – Morinj i Kostajnica;

– u terminu od 09 do 11 sati – Perast centar i naselje oko Vile Perast.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Jakupov Grob.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Babino.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Liješće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Lješnica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Fejzići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14 sati – dio sela Kruševo.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati – Zaton, Nikoljac – Labus (dio naselja oko Trga Golootočkih žrtava), Rasovo, Sela i Tomaševo;

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Ivanje, Radulići, Vrbe, Crhalj, Goduša, Kradenik, Sipanje, Ličine, Lazovići, Moravac, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo Selo, Đalovići, Čampari, Sokolovac i Dupljaci.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Rudnica.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 08 do 15 sati: Plana, mHE Bistrica, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Andrijevo, Gornja Rovca, Vlahovići, Bogutov Do, Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, RDC, Višnje i Velje Duboko;

– u terminu od 09 do 14 sati – Vladoš;

– u terminu od 08 do 14 sati: Bakovići, ul. Dunje Đokić, ul. P. Partizanki, ul. Junaka Breze, ul. Braće Milošević, Trg V. Kruščića, ul. Toška i Jovana, ul. Milivoja Bulatovića kao i naselje iznad crkve.