CG Live

Vaš pogled na grad

Međunarodni dan žrtava nasilja

U svijetu se 22. februar. obilježava kao međunarodni dan žrtava nasilja.
Obilježavanjem današnjeg dana skreće se pažnja javnosti na veliki doprinos i kapacitete koje ljudi mogu dati, kao i na one koje pružaju podršku žrtvama uopšte, a posebno ženama i deci žrtvama nasilja u porodici.
Obilježavanje Dana žrtava nasilja pokrenula je Nacionalna asocijacija službi za pomoć žrtvama u Švedskoj 1989. godine u toj zemlji, s ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava.
Evropski forum službi za pomoć žrtvama donio je 2001. godine odluku da se 22. februar proglasi za Međunarodni dan žrtava.