CG Live

Vaš pogled na grad

Isključenja struje

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 24. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati:  Vodovod Stari Aerodrom

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: ulica Miloja Pavlovića

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: DOO Putevi-Cijevna

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Vranjina, sela Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg.vodovod,

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Kokoti

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučiji Studenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  moguća desetominutna isključenja područja Danilovgrada u navedenom periodu

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati:  Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do,  Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:  dio Ulica V Proleterske, Vuka Mićunovića,Bajove, Ivanbegove i Njegoševe

Plužine 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Tara-Grab, Brijeg, Paklice, Šćepan Polje

Nikšić   

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati:  Šljeme

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Balosave, Štrpca, Dubravča do, Dolovi Velimlje, Tupan, Klenak, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina, Donji Klenak

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati:  Koni, Pjastera, Naselje Buda Tomovića, Humci, Oštrovac, ul. Vuka Karadžića, Rubeža

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ul. Alekse Backovića, Ul. VI Crnogorske, Staro Pazarište

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krnjice, Marstijepovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Sustaš

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići i Ribnjak.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Pobrđe, Peljuškov Pijesak

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Oćas, Bijeli Kamen, Gola Glava, Bijelo Brdo

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Majke Tereze, od picerije “Mack” do benzinske pumpe “Kalamper”

Tivat     

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Plavda

Kotor    

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Zvečava

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Koložun

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Prčanj- područje oko škole

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kameno,Mokrine,  Kruševice ,Vrbanj, Žlijebi, Ubli

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Prijevor, Malta, Beci, Lučići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, hotel Polar Star, Šumanovac

Pljevlja

-u terminu od    8:00 do 16:00 sati: Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Dragaš, Zeleno Borje, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže-  moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati:  Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Jakupov Grob

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:  Laze,  Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:  selo Kralje

Plav     

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:  dio sela Brezojevica

Gusinje              

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Paučina, selo Rijeka

.

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 8:30 I od 17:00 do 18:00 sati:  Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od    7:30 do 18:00 sati:  Osreci

-u terminu od    8:00 do 14:00 sati: Ječmine, Bakovići, ulice: Toška i Jovana, Milivoja Bulatovića kao i naselje iznad crkve

-u terminu od    8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bijeli Potok, Pavino Polje – zaseok Draškovina, Gornji Mojstir, Goduša, Nikoljac-Labus (dio naselja oko Trga Golootočkih žrtava)

-u terminu od    9:00 do 16:00 sati:  Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od    12:00 do 15:00 sati: Medanovići

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati:  Uloševina