CG Live

Vaš pogled na grad

Prispjelo preko 600 radnih biografija

Povodom inicijative MKI “Birajmo najbolje za najvrednije resurse Crne Gore”, tokom februara je na adresu kadrovi@mki.gov.me, kao i putem dopisa na zvaničnu adresu ministarstva prispjelo preko 600 radnih biografija najrazličitijih profila.

MKI pažljivo analizira prispjele biografije, i svi pojedinici za koje se procijeni da stručnom spremom, radnim iskustvom i ostalim kvalitetima mogu da doprinesu kvalitetnom radu kako samog Ministarstva, tako i državnih kompanija u našem resoru, biće kontaktirani.

Zahvaljujemo se svima koji su poslali radne biografije