CG Live

Vaš pogled na grad

Vojska na Trgu nezavisnosti, kontrolišu sprovođenje mjera

Juče je iz Vlade saopšteno da će od danas policija, inspekcija i vojska kontrolisati poštovanje mjera.

Formirana su tri tima. Prvi tim sačinjavaju pripadnici Uprave policije, koji su zaduženi da kontrolišu primjenu mjera na javnim površinama i u spoljnom prostoru.

Pripadnici Uprave policije imaju određene reone u kojima se kreću, kontrolišu primjenu mjera, uključujući nošenje maske, držanje distance, a opominjaće građane.

Iz Vlade je saopšteno da će se nesavjesni građani kažnjavati u skladu sa zakonom.

Drugi tim čine pripadnici Uprave za inspekcijske poslove i Uprave policije. Oni su zaduženi za kontrolu sprovođenja mjera u zatvorenom prostoru, u javnim ustanovama, u privrednim subjektima.

Treći tim čine pripadnici Vojske Crne Gore, i oni će biti raspoređeni u najkritičnije gradove.

“Imaće svoje punktove na kojima će podsjećati građane da poštuju mjere, na kojima će moći sa njima da porazgovaraju, da im daju maske i drugu zaštitnu opremu”, pojašnjeno je juče iz Vlade.