CG Live

Vaš pogled na grad

OPŠTINA BERANE NASTAVILA SA RADOVIMA NA UREĐENJU KRUGA BERANSKE OPŠTE BOLNICE

Kako je ranije saopšteno u toku su radovi na uređenju parkovske površine i dijela pristupnih saobraćajnica u krugu Opšte bolnice. Iz Agencije za investicije i izgradnju Berana su kazali da je do sada izvršeno planiranje terena sa nasipanjem u površini od 2500 kvadratnih metara i da su kompletne aktivnosti sprovedene materijalom, radnom snagom i mehanizacijom ovog preduzeća.

Izvršeno je i asfaltiranje dijela pristupnih saobraćajnica  u krugu bolnice u površini od 530 kvadratnih metara, kao i uklanjanje viška zemlje i nasipanje novog sloja radne zemlje na novoj planiranoj parkovskoj površini.

Direktor beranske Opšte bolnice dr Milorad Magdelinić, zadovoljan je dinamikom radova, istakao je da se planiraju i radovi na asfaltiranju parking zone, kao i sadnja sadnica stabala na zelenim površinama u bolničkom krugu , kao i uređenje zelene površine oko parkinga.

U prethodnom periodu Sportski centar donirao je Opštoj Bolnici sadnice tuja , dok je Opština Berane obezbijedila cvijeće. Radnici Sportskog centra učestvovali su u sadnji i ostalim aktivnostima na uređenju zelenih površina.