CG Live

Vaš pogled na grad

Ministar Milatović sa predstavnicima DEIK-a

Ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović sastao se danas sa Naserom Alimom predsjedavajućim Tursko-crnogorskog poslovnog savjeta u okviru Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom (DEIK).

Prva posjeta i sastanak ministra Milatovića sa predstavnicima DEIK-a protekli su u razgovoru o međunarodno-ekonomskim odnosima ove dvije države, posebno u pogledu vanjske trgovine, međunarodnih investicija, poslovnog ambijenta i ekonomske diplomatije.

„Cilj Vlade Crne Gore je kreiranje stabilnog poslovnog ambijenta i privlačenje što većeg broja kredibilnih stranih investitora na obostarni interes. Na tom polju radimo sve da povratimo izgubljeno povjerenje u institucije, iskorijenimo sivu ekonomiju i korupciju“, rekao je Milatović.

„Od početka mandata glavni spoljnopolitički cilj Vlade Crne Gore je ubrzanje procesa integracija i pristupanje EU, čime će Crna Gora steći stabilno okruženje za privlačenje i održavanje stranih direktnih investicija, i uspostaviti povjerenje prema Crnoj Gori kao sigurnoj zemlji“.

Ministar je upoznao gdina Alima sa zatečenim stanjem u državi i finansijama nakon dolaska na vlast, padu ekonomije od 15%, teškoj epidemijskoj situaciji koja je zadesila našu državu kao i koracima koji su preduzeti u cilju rješavanja brojnih problema. On je istakao da turizam, kao glavna privredna grana ovih dana bilježi svoj oporavak jer je situacija sa korona virusom stavljena pod kontrolom.

Gdin Alim je istakao da postoji veliki broj turskih investitora koji su zainteresovani za ulaganja u Crnu Goru. On je upoznao ministra da je Turska zemlja koja je poslije Kine, zabilježila najveći rast ekonomije uprkos pandemiji i dodao da se DEIK sastoji se od 146 poslovnih savjeta, od čega 139 bilateralnih, pet poslovnih vijeća za specifične sektore (energetika, zdravstvo, visoko obrazovanje, međunarodno tehničko savjetovanje i logistika) i dva poslovna savjeta za posebne namjere (Savjet za ulaganja van države i Svjetski turski poslovni savjet).

Na poziv gdina Alima da posjeti Tursku i upozna se sa članovima DEIK-a, ministar se zahvalio i odgovorio da je veoma zainteresovan da posjeti ovu zemlju i da u razgovoru sa privrednicima dobije novu ekonomsku i invesicionu pokretačku snagu koja će doprinijeti ubrzanju i što boljem sprovođenju ekonomskih reformi.