CG Live

Vaš pogled na grad

Premijer Krivokapić obišao Opštu bolnicu Berane

U okviru radne posjete Beranama, predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić, obišao je Opštu bolnicu Berane i razgovarao sa direktorom ove respektabilne zdravstvene ustanove, specijalistom hirurgije, doktorom Miloradom Magdelinićem.

Premijer Krivokapić istakao je da visoko cijeni trud i požrtvovanost koju su iznova dokazali svi zdravstveni radnici u Crnoj Gori tokom najkritičnijih momenata koje je prouzrokovala pandemija COVID-19, te da je pandemija potvrdila ono čega svi u društvu, od upravljačkog do izvršnog sektora, treba da budu sasvim svjesni, da ulaganje u zdravstvo, u nauku i istraživanje, u tehniku i tehnologiju mora da bude nesebično i konstantno.

Novo vrijeme podrazumijeva nove izazove i inovativne pristupe i alatke. Vlada će pomoći, koliko je u njenoj trenutnoj moći, da Vaša bolnica zaokruži započete projekte koji su bitni i za Berane i za cijeli sjever, a nastaviće to da čini u kontinuitetu, rekao je premijer Krivokapić.

Predsjednik Vlade poručio je da je stručnost, obučenost i profesionalnost najbolja preporuka svima koji žele da se ugrade u sistem zdravstvene zaštite Crne Gore, te da se u svakom vremenu od ljekara očekuje da se pridržavaju principa Hipokratove zakletve, ali i da je menadžmet i rukovodni kadar u svim oblastima i ustanovama dužan da vodi računa o visokim etičkim, moralnim i profesionalnim normama, kako bi najsposobniji i najkvalitetniji dobili šansu da pomažu i napreduju.

„ U opštedruštvenom i državnom interesu je da najbolji dođu na prava mjesta. Sve što se dešavalo po tzv. partijskoj liniji, mora da nestane, da iščili. Bilo da je riječ o partijskom nagrađivanju, ili partijskom kažnjavanju. Partijama je mjesto van radnih prostora i izvan radnih obaveza. Moramo reći stop politizaciji na svim radnim mjestima, a naročito u zdravstvu. Potreban nam je profesionalizam i pravo svakog građanina da bude ravnopravno tretrian i pred sudijom, i pred ljekarom, i pred učiteljem. Moramo iskorijeniti svaki vid korupcije”, poručio je Krivokapić.

Direktor Opšte bolnice, dr Milorad Magdelinić zahvalio je na razumijevanju koje je iskazao premijer Krivokapić naspram potreba Opšte bolnice.

Magdelinić je predsjednika Vlade upoznao sa statističkim podacima koji pokazuju da je broj oboljelih od malignih bolesti, endokrinih i bolesti kardiovaskularnog sistema u porastu, te je ukazao i na nedostatak PCR laboratorije, a što je i te kako potrebno građanima koji gravitiraju sjeveru Crne Gore.

Direktor Opšte bolnice Berane upoznao je premijera Krivokapića sa očekivanjima građana sjevera da se u beranskoj bolnici otvori Angio – sala, kako bi građani što manje bili zavisni od KBC u Podgorici i kako bi relaksirali funkcionisanje crnogorskog zdravstvenog sistema, a što je zajednička inicijativa Opštine i Opšte bolnice Berane.