CG Live

Vaš pogled na grad

Čitajte osmo izdanje Eurokaza

Generalni sekretarijat Vlade je objavio osmi broj časopisa Eurokaz.

U okviru više rubrika, kroz Eurokaz su predstavljene aktuelnosti iz pregovaračkog procesa, rezultati reformi koje Crna Gora sprovodi u procesu pristupanja, uspješni primjeri korišćenja EU fondova.

Sagovornici Eurokaza govore na aktuelne teme iz pregovaračkog procesa i o aktuelnostima iz domena funkcionisanja EU.

Za Eurokaz pišu i govore predstavnici Vlade Crne Gore, Evropske komisije, novinari crnogorskih štampanih i elektronskih medija, kao i predstavnici lokalne samouprave.

U Eurokazu možete pronaći, između ostalog, autorske tekstove glavne pregovaračice, Zorke Kordić, ministra unutrašnjih poslova, Sergeja Sekulovića i državnog sekretara za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja

i urbanizma, prof. Dr Danila Mrdaka.

U novom izdanju možete pročitati intervjue sa ambasadorom Republike Slovenije, koja predsjedava EU, Gregorom Preskerom, kao i izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Toninom Piculom.

Časopis izlazi svakih šest mjeseci i dostupan je na internet stranicama i mrežama Kancelarije za evropske integracije i eu.me.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE