CG Live

Vaš pogled na grad

Dr Borovinić Bojović uručila sertifikate ljekarima za zvanje primarijusa

Dr Borovinić Bojović uručila sertifikate ljekarima za zvanje primarijusa

Ministarka zdravlja dr Jelena Borovninić Bojović uručila je danas sertifikate o dodjeli zvanja primarijus, kao stručno i društveno priznanje za dostignuća i postignute rezultate u radu.

Zvanje Primarijus dobilo je šest doktora i to:
Dr Božidarka Rakočević, specijalisa epidemiologije, Institut za javno zdravlje Crne Gore
Dr Vineta Vuksanović, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, Institut za javno zdravlje Crne Gore
Dr Sonja Nejkov, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički centar Cre Gore
Dr Antoaneta Adžić Zečević, specijalista oftamologije, Klinički centar Crne Gore
Dr Rifat Muković, specijalista otorinolaringologije, Dom zdravlja Rožaje
Dr Marina Kljajević, specijalista opšte medicine, Dom zdravlja Bijelo Polje.

  • Ljekari, koji su dobili zvanje primarijus, ispunjavaju uslove u pogledu stručnih i naučnih radova koje su dostavili, u kojima su autori i koautori, a koji su prezentovani na stručnim i naučnim skupovima. Dobijanje zvanja primarijus za šest ljekara potvrda su ulaganja zdravstvenih vlasti u edukaciju i stručno usavršavanje kadra, što je, uz tehničko-tehnološko osavremenjavanje, osnovni uslov za podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga, kazala je ministarka Borovinić Bojović na svečanom prijemu za ljekare primarijuse.

Nakon uručenja sertifikata, dr Sonja Nejkov, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Kliničkom centru Crne Gore, kazala je da je za sticanje zvanja primariju neophodno minimun deset godina rada u struci, kao specijalista određene grane medicine i uz to veliki broj stručnih i naučnih radova, koji su objavljeni u stručnim časopisima i prezentovani na stručnim i naučnim skupovima.

  • Diploma koju sam danas dobila, za mene, a vjerujem i za moje kolege, je nagrada za naš rad. Sa druge strane da biste nešto napisali i prezentovali svakako morate da budete u toku i sa svakodnevnim smjericama i promjenama koje se dešavaju u struci i nauci i da prosto budete u koraku sa svim, kako bi u svakodnevnom radu pružili adekvatnu zdravstvenu zaštitu i pomoć našim pacijentima, kazala je dr Nejkov, naglašavajući da je sigurna da će i ona i njene kolege nastaviti sa stručnim usavršavanjem.

Komisija Ministarstva zdravlja donosi odluku od dodjeli zvanja primarijus doktorima medicine, stomatologije i farmaceutima, koji imaju najmanje deset godina specijalističkog rada u struci, imaju objavljene naučne i stručne radove, licencu za rad, kao i postignute rezultate u stručnom usavršavanju i razvoju zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.