CG Live

Vaš pogled na grad

U OPŠTINI BAR DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTENJEM SVIH NEURUČENIH RJEŠENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTIČKE TAKSE ZA 2021.GODINU

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave («Službeni list Crne Gore-opštinski propisi», broj 40/18), izvršiti dostavljanje javnim obavještenjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i turističke takse za 2021.godinu, dana 12.10.2021.godine.

Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj Sekretarijat vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještenjem, odnosno objavljivanje istog na oglasnoj tabli ovog Sekretarijata, portal elektronske uprave, kao i na internet stranici Opštine Bar putem linka

Porez nerezidenti

Porez rezidenti

Turistička taksa

Pojedinačni uvid u Rješenje o utvrđenom porezu na nepokretnost može se izvršiti putem web adrese: www.porez.bar.me

Dostavljanje javnim obavještenjem smatra se izvršenim po isteku 10(deset) dana od dana objavljivanja rješenja. Datum objavljivanja je 12.10.2021.godine. Uvid u rješenje se može izvršiti lično na Građanskom birou, šalter 11 i 12.