CG Live

Vaš pogled na grad

Lista prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita

Na osnovu člana 84 stav 6 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG“, broj 70/17), Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

LISTU PRIJAVLJENIH KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA POLAGANJE VIŠEG DIPLOMATSKO-KONZULARNOG ISPITA

Na osnovu prijave za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita na javni oglas od 17. septembra 2021. godine i priloženih dokaza, uslove za polaganje ispita ispunili su sljedeći kandidati:

Marko Stevanović
Pavle Karanikić
Sanja Radulović