CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak povodom izrade Koncepta Prostornog plana Crne Gore

Danas je u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma održan PRVI konsultativni sastanak povodom izrade Koncepta Prostornog plana Crne Gore, i to u oblasti saobraćaja. Dva ključna zaključka sa sastanka jesu da se tokom izrade Koncepta razmotre sva varijantna rješenja, i da se višekriterijumskom analizom dođe do preciznih i konačnih rješenja koja će biti jasno definisana u Nacrtu Prostornog plana, sa naglaskom na zaštitu životne sredine i kulturnog nasljeđa, kao i da se sa zemljama okruženja usklade prioriteti i preciziraju tačke priključka saobraćajne infrastrukture.

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ratko Mitrović, izjavio je da je Prostorni plan najvažniji dokument poslije Ustava Crne Gore, koji je opšta osnova organizacije i uređenja prostora u našoj državi.

„Počinjemo danas sa predstavljanjem Koncepta Prostornog plana Crne Gore i to od oblasti saobraćajne infrastrukture koja je kao krvotok u organizmu, jer od razvoja putne infrastrukture zavisi i demografski razvoj, razvoj turizma i industrije“, poručio je ministar Mitrović.

Ministar Mitrović je naveo da se prilikom analize i odabira varijantnih rješenja naročito konsultuju opštine koje su jasno upućene u problematiku na lokalnom nivou i da se ta rješenja usklade sa lokalnim ciljevima razvoja, naročito kada je u pitanju turizam.

Prezentaciju Koncepta PPCG u oblasti saobraćaja održala je Svetlana Jovanović kao rukovodilac izrade Prostornog plana Crne Gore. Ona ja izjavila da je Prostorni plan preduslov i osnova privrednog i društvenog razvoja.

„Prostornim planom se određuju državni ciljevi, ambicije i vizija prostornog razvoja, i u oblasti saobraćajne infrastrukture težimo kreiranju evropski razvijene saobraćajne mreže. S tim u vezi, zaista znači podrška i saradnja institucija sistema tokom cijelog procesa izrade Plana“, poručila je Jovanović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija, Uprave za saobraćaj, Monteputa, Inženjerske komore, predstavnici Obrađivača Prostornog plana, kao i predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Nakon sastanka na temu saobraćajne infrastrukture, ove nedjelje održaće se i sastanak na temu energetike, a u narednom periodu će se nastaviti niz prezentacija na druge ključne teme i oblasti za izradu Plana.