CG Live

Vaš pogled na grad

Podrška razvoju grada je šansa koju Berane odavno zaslužuje

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović boravi u posjeti Beranama gdje je razgovarao sa predstavnicima Opštine, na čelu sa predsjednikom Tihomirom Bogavcem. Tokom sastanka govoreno je o više tema, a prije svega o pravcima razvoja grada koji je godinama zapostavljan.

“Jedan od najizazovnijih ciljeva aktuelne Vlade je postići ravnomjeran napredak cijele Crne Gore tako da nam je svaka opština jednako važna. Onima koje su bile godinama zapostavljene moramo stvoriti uslove i šansu za brži napredak”, naglasio je Milatović.

Posebno je istaknuto da Berane moraju postati poželjno mjesto za život, posebno mladim ljudima koji će u narednim godinama biti nosioci ekonomske aktivnosti, a uz valorizaciju potencijala pogotovo u domenu turizma i poljoprivrede.

Kao najveći problem istaknuta je velika stopa nezaposlenosti koju je prouzrokovalo izumiranje privredne djalatnosti, a ministar Milatović je kao jedno od rješenja, za sledeću godinu najavio posebnu liniju Programa za unapređenje konkuretnosti koja će se odnositi isključivo na sjever, a podrazumijevati refundiranje 80% uloženih sredstava.

“Takođe, za narednu godinu je planiran iznos od milion eura za potrebe Programa za mlade, a u čijem je fokusu osposobljavanje i prekvalifikacija zainteresovanih za poslove u IT sektoru. Tako, mladi će dobiti priliku da stiču znanje koje će im omogućiti da nađu zaposlenje kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu rada uz upotrebu online platformi”, rekao je ministar.

Uskoro će biti potpisani ugovori sa korisnicima sredstava Programa podsticajnih mjera za ruralni turizam 2021-2022, a četvrtina podržanih seoskih domaćinstava su iz Berana. Podrška u ovom dijelu biće nastavljena tokom narednih godina što je dodatna šansa za razvoj turizma i autentičnih turističkih proizvoda. Prirodni potencijali Berana će biti uklopljeni u cjelinu sa ostalim opštinama sjevera, što će umanjiti neravnomjeran razvoj koji je godinama karakterističan za ovaj dio Crne Gore.

“Vlada je spremna da pruži podršku lokalnoj samoupravi u svim segmentima razvoja, prije svega kroz program investicija, kako bi se kraj u kojem gravitira Berane privredno i ekonomski približio rezultatima koje bilježe gradovi u drugim regijama”, zaključio je ministar.

Predsjednik Bogavac pokrenuo je niz pitanja koja su od važnosti za beransku opštinu, odnosno za njene građane. Kako je naveo jedan od gorućih problema je nezaposlenost i manjak realnog sektora za ostvarivanje mladih ljudi na profesionalnom polju, čime bi se stalo na put i sve većoj migraciji stanovništva. Lokalna uprava, pored svojih napora, očekuje pomoć od Vlade Crne Gore, kako bi se zajedničkim snagama pokrenula privreda, što bi bilo od značaja i za susjedne opštine.

Tokom današnje posjete ministar će obići i “Regionalni Biznis Centar” gdje će se upoznati sa radom ove ustanove i održati sastanak sa privrednicima opštine Berane, a u gimnaziji “Panto Mališić” razgovaraće sa članovima Đačkog parlamenta.

Video materijal: https://www.flickr.com/photos/vladacg/51702191999/