CG Live

Vaš pogled na grad

Agrobudžet za 2022.godinu – dokument

Agrobudžetom za 2022. godinu, izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva. Takođe, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja.

Sredstva opredijeljena za 2022. godinu iznose 50,9 miliona eura od čega su izdvajanja iz nacionalnog budžeta 35,9 miliona eura što je za 33% više u odnosu na prethodnu godinu odnosno 47% više u odnosu na 2020. godinu.