CG Live

Vaš pogled na grad

admin

1 min read

Po popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Crnoj Gori, koji je obavljen od 1. do 15. aprila 2011. u...

2 min read

Arheološka istraživanja ubedljivo govore o postojanju naselja u ovom kraju još u dalekoj prošlosti. Bjelopoljski kraj bio je naseljen još...

1 min read

Rasim Hadrović-Polimski (1936-1996) poznati je bjelopoljski umjetnik. U Herceg Novom je završio višu umjetničku školu.Bio je član udruzenja likovnih umjetnika...

5 min read

Lim je najveća pritoka Drine. Dužina toka od izlaska iz Plavskog jezera do ušća u Drinu je 219 km. Od...