CG Live

Vaš pogled na grad

Demografija

1 min read

Po popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Crnoj Gori, koji je obavljen od 1. do 15. aprila 2011. u...