CG Live

Vaš pogled na grad

Centrima dostavljeno 10.663 zahtjeva za naknade

Centrima za socijalni rad dostavljeno je ukupno 10.663 zahtjeva bivših korisnica za naknade po osnovu rođenja troje ili više djece.

Najviše prijava do sada su dobili Centar za socijalni rad (CZSR) za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi, kao i centri za socijalni rad Bijelo Polje i za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, CZSR Rožaje, CZSR Berane, Andrijevica i Petnjica i CZSR Bar i Ulcinj.

Posljednji dan za dostavljanje zahtjeva centrima je 9. mart. Zainteresovanima podatke o broju pojedinačnih prijava pružaju centri za socijalni rad.

Ostvarivanje prava na naknadu počinje od 1. aprila, u skladu sa Zakonom o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece. Naknada za april isplaćuje se sredinom maja, kao i ostala prava iz socijalne i dječje zaštite za taj mjesec.

Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece uređuje uslove i otklanja posljedice nastale ukidanjem zakonskog prava na doživotnu naknadu po tom osnovu.