CG Live

Vaš pogled na grad

Crna Gora i Sjeverna Makedonija u klubu zemalja koje sasvim dijele evropske vrijednosti

Crna Gora i Republika Sjeverna Makedonija sa svojim odličnim i prijateljskim relacijama primjer su saradnje u regionu, ali i odnosa koje dvije države imaju prema evroatlantskim i evropskim vrijednostima – saglasili su se danas u Briselu ministri vanjskih poslova Đorđe Radulović i Bujar Osmani.

Oni su istakli da se dvije geografski bliske države dobro razumiju, te da su na putu ka Evropskoj uniji Crna Gora i Sjeverna Makedonija visoko saglasne da je najbolji dokaz da dijelimo njene stavove, potpuno usaglašavanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Ministar Radulović istakao je da je u novonastalim geopolitičkim okolnostima veoma važno da naše dvije države pripadaju klubu zemalja koje su stoprocentno usklađene, te da na toj liniji gradimo i nadu da će ovu činjenicu EU visoko vrednovati u našim integracionim procesima.

Ministar Osmani dodao je da Sjeverna Makedonija i Crna Gora predstavljaju kredibilne kandidate za članstvo, te da na ovaj način najbolje promovišu evropsku budućnost regiona.

Na tim linijama, naglasili su Radulović i Osmani, potrebno je sagledati aktuelni trenutak u kome se zemlje koje nisu kalkulisale svojim evropskim vrijednostima, nalaze na spisku neprijateljskih država Ruske Federacije.

Smatrajući da je dosljednost koje su ove zemlje, baš kao i Albanija, definisale kao svoju suštinsku vrijednost, Crna Gora je po riječima šefa crnogorske diplomatije promovisala ideju da bi ubrzanjem procesa integracije po zaslugama, Unija jasno iskazala ohrabrenje našim zemljama. Takvo ohrabrenje saglasili su se ministri, bilo bi važna poruka zemljama koje žele biti dio evropske porodice naroda.