CG Live

Vaš pogled na grad

Delegacija Crne Gore na 9. Svjetskom forumu o vodama u Senegalu: Bezbjednost vode za mir i razvoj

Delegacija Crne Gore koju predstavljaju, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, državna sekretarka Nikolina Mišnić, direktorica Uprave za vode Vesna Bajović i direktor Direktorata za vodoprivredu Željko Furtula, učestvuje na 9. Svjetskom forumu o vodama, u organizaciji UN, World Water council-a, koji se održava na temu “Sigurnost vode za mir i razvoj”.

Domaćin ovogodišnjeg svjetskog foruma je Republika Senegal gdje će se održati sastanak predstavnika ministara poljoprivrede iz cijelog svijeta na najvišem niovu.

Ministar Stijović učestvuje na svečanoj ceremoniji otvaranja koju otvara predsjednik Senegala Maki Sal, kao i na ministarskom panelu predstavnika 3 kontinenta Evrope, Azije i Afrike.

U toku posjete minister će se sastati sa predstavnicima međunarodnih organizacija IUCN, MRC, UNCE, INBO i drugim organizacijama pod pokroviteljstvom UN na temu “ Promocije međunacionalne saradnje Vlada i jačanje kapaciteta institucija za zajedničko upravljanje vodenim resursima.

Svjetski forum o vodama, fokusira se na Agendu za transformativnu akciju 2030. Ova vizija je mapa puta sa četiri prioriteta: bezbjednost vode i čistoća vode, međunarodna saradnja na polju vodoprivrede i ruralni razvoj.

Okupljanjem vlada, privatnog sektora i organizacija civilnog društva radi jačanja implementacije akcija potrebnih za postizanje ciljeva održivog razvoja, 9. Svjetski forum o vodama će takođe pružiti platformu za izražavanje za sve zainteresovane strane (uključujući grupe žena, mlade, poljoprivrednike, stočare i ribare) i na taj način doprinijeti kvalitativnoj transformaciji svakodnevnog života ljudi i poboljšanju performansi proizvodnih sektora.