CG Live

Vaš pogled na grad

“GLAVNI GRAD ZA ŽENE, ŽENE ZA GRAD”- SNAŽNE PORUKE POSLATE SA PANELA POSVEĆENIH ZNAČAJU ULOGE ŽENE U DRUŠTVU

Politika rodne ravnopravnosti predstavlja jedan od stubova djelovanja Glavnog grada, što smo i u prethodnom periodu potvrdili kroz niz konkretnih projekata usmjerenih na poboljšanje položaja žene u našem društvu. Još jedan takav događaj, koji predstavlja nastavak manifestacije “Ženske priče”, održan je sinoć u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”. Riječ je o događaju pod nazivom “Grad za žene, žene za grad”, na kom je iz različitih uglova i profesija još jednom ukazano na značaj žena u cjelokupnoj zajednici.

Na prvoj panel diskusiji „Grad za preduzetnice – preduzetnice za grad; Digitalno preduzetništvo“ istaknut je potencijal ženskog preduzetništva, čiji razvoj znatno doprinosi društvu u cjelini.

Direktor Centra za informacioni sistem Glavnog grada Džemal Lekić je u uvodnom obraćanju podsjetio na brojne konkurse koje sprovodi Glavni grad, te izrazio zadovoljstvo zbog velikog broja uspješno realizovanih biznis planova podgoričkih preduzetnica.

Nada Drobnjak, bivša poslanica u Skupštini Crne Gore, je ukazala na važnost ekonomskog osnaživanja žena, koje je neophodno kako bismo jednog dana mogli da kažemo da živimo jednakost i ravnopravnost, te da pripadnost jednom ili drugom polu ne utiče na mogućnost da postignemo ciljeve. Ljubica Kostić Bukarica ispred Asocijacije poslovnih žena je istakla da joj je zadovoljsto da Glavni grad prepoznaje ovu organizaciju kao partnera u borbi za ravnopravno društvo i jednake šanse i ukazala na veliki potencijal širenja znanja kroz brojne radionice i projekte. Izvršna direktorica Bild studija Aleksandra Bošković je kazala da je neophodno prepoznati kada postoji potreba i mogućnost da se pomogne mlađim generacijama da napreduju u digitalnom svijetu. Ona je ukazala je da u Crnoj Gori postoje brojne mogućnosti i da je ITC zajednici potrebno još žena, čiji potencijal će dodatno osnažiti ovu zajednicu. Jasna Pejović ispred kompanije Digital Bee je istakla važnost podrške u pravom trenutku, te podsjetila da je prošle godine na Web Summit u Lisabonu, zahvaljujući podršci Glavnog grada, otišla nikad brojnija delegacija iz Crne Gore, te je više StartUp-ova imalo priliku da se predstavi na ovoj sceni i na taj način poveže sa svjetskim investitorima i partnerima.

Druga panel diskusija Rodno odgovoran grad, bila je prilika da se razgovara o položaju žena u društvu, kao i brojnim izazovima sa kojima se savremena žena susreće, iz ugla žena koje su na rukovodećim funkcijama u Glavnom gradu.

„O temama vezanim za rodnu ravnopravnost ne treba govoriti samo 8. marta, kada uvijek podsjetimo da treba da se borimo za prava žena, nego i svaki drugi dan. Žene čine više od polovine zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, što bih povezala sa dobrim rezultatima rada Glavnog grada, žene imaju značajnog udjela u istom. Svjedoci smo i novinskih naslova, u kojima su žene žrtve nasilja. Žene se dosta često plaše neadekvatne reakcije društva i sistema, ukoliko priznaju da su žrtve nasilja, zbog čega to nerijetko kriju. Panel je posvećen potrebi da stvaramo rodno odgovoran grad, a želim da ono što čujemo ovdje prenesemo u našu svakodnevicu. Posvetila bih ovaj panel svim onim ženama koje nijesu danas među nama, jer smo mi bili gluvi za njihov vapaj, te da nam se tako nešto više nikada ne ponovi”, poručila je zamjenuca gradonačelnika dr Slađana Vujačić otvarajući diskusiju.

Sekretarka Sekretarijata za finansije Glavnog grada, Snežana Popović, istakla je da je primjetan napredak kada je riječ o rodnoj ravnopravnosti u društvu, što potvrđuje i činjenica da je u Glavnom gradu značajan broj žena na rukovodećim pozicijama, ali i u samom sistemu. Direktorica JU “KIC Budo Tomović”, Snežana Burzan, tom prilikom poručila je ženama da je ulaganje u znanje kjuč uspjeha. Direktorica privrednog društva “Komunalne usluge”, Vesna Popović, kazala je da iako je izabrala netipičan poziv za ženu, uvijek nailazila na podršku i razumijevanje od svojih kolega. Projektni menadžer IPA tima Glavnog grada, Teodora Kusovac, naglasila je da su brojni izazovi sa kojima se žene svakodnevno susrijeću, ali da to doprinosi unapređenju njihovih sposobnosti i vještina. Na panel diskusiji je zaključeno da borba za ženska prava još uvijek traje, ali da ukoliko se žene ujedine, jače će djelovati u borbi za ravnopravnost.

Posljednja panel diskusija pod nazivom “Ućešće žena u politici” bila je prilika da se sagleda uloga žene i njeno učešće u političkom života, ali i daju odgovori na pitanja koliko je teško ili lako uskladiti ono što je prirodna uloga žene i njena profesija.

U uvodnom obraćanju predsjednik Skupštine Glavnog grada dr Đorđe Suhih naglasio je da je borba žena kroz istoriju za jednakost i slobodu pokazatelj njene snage i sposobnosti, ali i da danas kada je uspjela da se izbori za svoja prava, svi zajedno moramo voditi borbu za društvo koje je ravnopravno bez obzira na pol, vjeru ili naciju.

Odbornica Socijalističke narodne partije u Skupštini Glavnog grada Radmila Čagorović, naglasila je da su žene važan zamajac prosperiteta svakog društva i da ih treba uvijek podržati. Njene sagovornice u okviru ovog panela, odbornice u lokalnom parlamentu, Irma Nišić (SD), Marija Marković (DF) i Ksenija Aranitović (DPS), kao mlade žene u politici, govorile su o značaju žena u procesu donošenja odluka i naglasile da je naše društvo, još uvijek pod uticajem patrijarhata, te da moramo prevazići stereotipe da je politika muški posao. Sa ovog panela poslata je snažna poruka da žene kontinuirano moraju ulagati u obrazovanje, da je potrebna i politička volja da se svi zalažemo za jednakost muškaraca i žena u svim profesijama i da posebnu pažnju treba posvetiti, više nego ikada borbi protiv nasilja nad ženama.

Izjava zamjenice gradonačelnika dr Slađane Vujačić:

Kadrovi sa događaja: