CG Live

Vaš pogled na grad

IPA projekat 3C: Javni poziv za učešće u radionicama (Regija Pulja, Italija)

IPA projekat 3C: Javni poziv za učešće u radionicama (Regija Pulja, Italija)

Ministarstvo kulture i medija, kao glavni partner u realizaciji IPA projekta “3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“, obavještava da je projektni partner Regija Pulja, u saradnji saTeatro Pubblico Pugliese, objavio javni poziv za učešće u tri radionice:

Radionica posvećena plesu, koja će biti realizovana od strane “ResExtensa Dance Company” (Elisa Barucchieri)

Radionica “Luminarie – Iluminacije”, koja će biti realizovana od strane “Paulicelli Light Design” (Domenico Paulicelli)

Radionica “Video Storytelling”, koja će biti realizovana od strane “Equilibrio Dinamico Company” (Vincenzo Losito)

Javni poziv je namijenjen plesačima, umjetnicima, autorima i kreativcima starosti od 18 do 35 godina, sa prebivalištem u Crnoj Gori, Albaniji ili italijanskim regijama Pulja i Molize.

Radionice će biti održane u periodu od 10. do 16. oktobra 2022. godine u Pulji, Italija, a planirano je da u okviru poziva za učešće budu odabrana dva kandidata iz Crne Gore, dva iz Albanije, dva iz regije Molize, Italija idva iz Regije Pulja, Italija.

Zainteresovani kandidati prijave podnose do 16. septembra u 14h na mejl adresu progettitpp@teatropubblicopugliese.it, sa naznakom “3C PROJECT – WORKSHOP”.

Prijava se podnosi na engleskom jeziku, a treba da sadrži:

  • Ispunjen prijavni formular
  • Kopiju identifikacionog dokumenta
  • CV u evropskom formatu, potpisan i datiran, sa ovlašćenjem za obradu podataka u skladu sa zakonima o privatnosti, u pdf formatu.

Projekat 3C podržan je u okviru prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, a ima za cilj unaprijeđenje saradnje relevantnih aktera u programskom područiju, kroz uspostavljanje inovativnih kulturnih i kreativnih centara sa rezidencijalnim umjetničkim programima i formiranje zajedničkih prekograničnih mreža saradnje. Projekat će doprinijeti povezivanju sektora kulture u projektnim teritorijama i to kroz razmjenu informacija, znanja, iskustava i kreativnih potencijala. Rezultati projekta odnose se na uspostavljanje rezidencijalnih umjetničkih programa, otvaranje tri multifunkcionalna kulturna centra, od kojih je onaj u Zgradi zatvora u Kotoru već otvoren, i uspostavljanje regionalne mreže preduzetnika u kulturi, sa ciljem razvoja kreativnih industrija.

Pored Ministarstva kulture i medija Crne Gore koje je glavni partner u realizaciji projekta, projektni partneri su Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Albanije, Nacionalni institut za kulturnu baštinu, Albanije, Regija Pulja – Odjeljenje za turizam, ekonomiju, kulturu i teritorijalni razvoj, Italija, Regija Molize, Italija i Fondacija kulture Regije Molize, Italija. Pridruženi partneri su Nacionalni centar za kinematografiju, Albanija i Fondacija Gramsci, Pulja, Italija.