CG Live

Vaš pogled na grad

Iskustva CG u izradi digitalne Covid potvrde značajna pomoć kolegama u BiH

Ministarstva zdravlja i javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore, pružiće tehničku, pravnu i drugu vrstu logističke podrške kolegama iz Bosne i Hercegovine (BiH) u postupku izrade i pridruživanja BiH EU digitalnoj Covid potvrde. U tom cilju delegacija BiH boravila je danas u posjeti Crnoj Gori i na sastanku sa predstavnicima crnogorskih ministarstava upoznala se sa organizacijom sistema izdavanja EU covid potvrda u Crnoj Gori, sa naglaskom na tehnička rješenja, odnosno način integracije Document Signer certifikata (DSC) u samom sistemu za potpisivanja.

„ Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija sa zadovoljstvom su ostvarili saradnju sa instutucijama Bosne i Hercegovine kako bi izvršili transfer znanja i tehnologija u odnosu na digitalni Covid sertifikat “, kazao je Aleksandar Sekulić, generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja. On je istakao da je saradnja između naše dvije države rezultirala da se u ovom momentu ubrzao njihov proces prilaska Evropskom digitalnom Covid sertifikatu, a osim toga, kako je kazao razmijenjena su znanja u domenu tehnologija koje su specifične za ovakav sertifikat, a koje se mogu kroz cio zdravstveni sistem proširiti i na druge servise, koji su od ključnog značaja za ono što su naši ciljevi.

„ Veliko nam je zadovoljstvo da ugostimo kolege iz BiH, jer je to put kojim Ministarstvo zdravlja namjerava da ostvaruje i regionalnu i širu međunarodnu saradnju“, kazao je Sekulić.

Program menadžer u Regionalnoj školi za javnu administraciju (RESPA), Olivera Damjanović kazala je da njihova organizacija obezebjeđuje podršku zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju refeormi javne uprave.

„ Putem naših aktivnosti mi podržavamo i razvoj novih digitalnih servisa, ali i redizajn postojećih na način da oni odgovaraju potrebama građana. Unutar takve jedne inicijative je obezbijeđena ova regionalna razmjena iskustava i mi se nadamo da će uspješno sprovedeni model razvoja Covid sertikikata u Crnoj Gori biti inspiracija, ali i velika pomoć za predstavnike Agencije za identifikaciju dokumenata, registra i razmjene informacije BiH, kazala je Damjanović.

Šef odsjeka u Agenciji za identifikaciju dokumenata, registra i razmjene informacije BiH Nermin Bećirbašić, naveo je da je cilj posjete delegacije BiH, koja su učestvovala u izradi digitalne Covid potvrde Ministarstvima zdravlja i javne uprave, digitalnog društva i medija, da se razmijene iskustva i da se omogući da se ovaj projekat efikasno realizuje i u BiH i ubrza na zadovoljstvo svih građana.