CG Live

Vaš pogled na grad

Izmijenjen Pravilnik o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, donijelo je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije.

Izmjenama Pravilnika uvodi se mogućnost podnošenja prijave za polaganje ispita i elektronskim putem preko portala e-uprave, čime se doprinosti digitalizaciji ovog procesa, a potencijalnim kandidatima olakšava način prijave.

Takođe, propisuje se mogućnost polaganja popravnog ispita iz jednog predmeta, usmenog dijela i/ili praktične provjere znanja, za razliku od ranijeg rješenja po kojem je popravni ispit bio moguć samo iz jednog predmeta- praktične provjere znanja.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da će naredni ispit, u skladu sa pristiglim prijavama, biti održan do kraja narednog mjeseca, o čemu će svi kandidati biti blagovremeno obaviješteni.