CG Live

Vaš pogled na grad

URUČENO 26 VAUČERA APLIKANTIMA SA LISTE ČEKANJA U OKVIRU ČETVRTE FAZE PROJEKTA „1000PLUS“

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A“ u Glavnom gradu Podgorica

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Oglašava

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „MOMIŠIĆI A“ U GLAVNOM GRADU PODGORICA

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A“ u Glavnom gradu Podgorica, održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u periodu od 23.02.2022. godine do 18.03.2022. godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mepg.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, zaključno sa 18.03.2022.godine.

U toku javne rasprave, dana 11.03.2022. godine, od 12-14h u sali Skupštine Glavnog grada biće organizovana javna prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana. Učesnici javne rasprave dužni su da se pridržavaju trenutnih epidemioloških mjera.