CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv - sektorska analiza

Javni poziv – sektorska analiza

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo kulture i medija objavljuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini.

Konsultacije podrazumijevaju davanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt sektorske analize, u pisanom obliku na adresu Ministarstva: Njegoševa 83, 81250 Cetinje, ili u elektronskom obliku na adresu: sektorska.analiza@mku.gov.me. Rok za konsultacije je 15 dana, odnosno zaključno s 24. avgustom 2022. godine.