CG Live

Vaš pogled na grad

Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva za 2022. godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Javni poziv za dodjelu podrške razvoju maslinarstva za 2022. godinu.

Investicije koje se podržavaju odnose se na podizanje novih zasada, pripremu zemljišta za sadnju maslina na nekorištenom (kamenitom, teže pristupačnom) terenu, revitalizacija starih zasada maslina, upravljanje biljnim otpadom, izgradnju podzida u zasadima u cilju čuvanja zemljišta od erozije, nabavka sistema za navodnjavanje.

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registru poljoprivrednih gazdinstava kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do trenutka podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške, kao i u Registar proizvođača maslina i/ili Registar proizvođača maslinovog ulja, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni list CG“, br. 56/09, 34/14,1/15, 30/17, 51/17 i 59/21) kao i u registre koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, do trenutka podnošenja Zahtjeva za odobravanje podrške.

Minimalna površina zasada u zasnivanju je 0,3 ha. Investicija se mora započeti i realizovati u 2022. godini.

Minimalna visina investicije je 500,00€. Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 10.000€ uz budžetsku podršku do 60% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 6.000€. Pored iznosa podrške od 60% još dodatnih 10%, odnosno ukupno 70% podrške od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti oni podnosioci zahtjeva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno koji su upisani u registar poljoprivrednika u skladu sa propisom kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i koji su do trenutka podnošenja zahtjeva za podršku, izmirili doprinose u skladu sa zakonom, dospjele do 30. juna 2021. godine, po osnovu upisa u ovaj registar.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje podrške je 1. novembar 2022. godine.

Proizvođačima maslinovog ulja na raspolaganju su i druge mjere podrške

Osim podrške koju mogu ostvariti kroz ovaj Javni poziv, proizvođačima maslinovog ulja na raspolaganju je bespovratna podrška po hektaru kroz program direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji, podrška za izgradnju bunara i bistijerni, nabavku mehanizacije, podrška očuvanju autohtonih genetičkih resursa.

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom možete dobiti u Direktoratu za poljoprivredu i Direkciji za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, i putem telefona: 020-482-283.