CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2022. godinu

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2022. godinu i programa 2.1.10 Podrška unapređenju kvaliteta sirovog mlijeka objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za 2022. godinu. Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kao i Zahtjev za dodjelu podrške objavljeni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv .

Rok za dostavljanje Zahtjeva za odobravanje podrške je 30. april 2022. godine. Investicija se mora započeti i realizovati u 2022. godini, a za nabavku opreme za mužu, opreme za hlađenje mlijeka, rostfrajnih kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju vimena prije i nakon muže.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi 5.000€ uz budžetsku podršku do 50% vrijednosti prihvatljive investicije za nabavku opreme za mužu, kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju, odnosno do 2.500€, a za nabavku opreme za hlađenje mlijeka podrška iznosi do 70% prihvatljive investicije, odnosno 3.500€. Pored iznosa podrške od 50% (70% za nabavku opreme za hlađenje mlijeka) još dodatnih 10%, odnosno ukupno 60% (80% za nabavku opreme za hlađenje mlijeka) podrške od iznosa prihvatljive investicije mogu ostvariti oni podnosiocii zahtjeva koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno koji su upisani su u registar poljoprivrednika u skladu sa propisom kojim je uređeno obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog ili glavnog zanimanja i koji su do trenutka podnošenja zahtjeva za podršku, izmirili doprinose u skladu sa zakonom, dospjele do 30. juna 2021. godine, po osnovu upisa u ovaj registar.

Dodatnih 10% ostvaruju žene podnosioci zahtjeva.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

Mjesto

Kontakt telefon

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Podgorica

020/482-150

020/482-281

Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva

Podgorica

020/265-337

Bar

030/312-965

Nikšić

040/212-012

Berane

051/233-301

Bijelo Polje

050/487-009

Pljevlja

052/353-505