CG Live

Vaš pogled na grad

Jedanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

Jedanaesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije održaće se 15. i 16. februara 2022, u online formatu usljed uslova izazvanih pandemijom koronavirusa.

Sastanak će otvoriti glavna pregovaračica za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Zorka Kordić i šef Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju Majkl Miler.

Tokom dvodnevnog sastanka biće predstavljen napredak koji je Crna Gora ostvarila u dijelu jačanja vladavine prava kao ključnoj oblasti u pristupnim pregovorima, s posebnim akcentom na aktivnosti radnih grupa za poglavlja 23 i 24. Posebna pažnja tokom sastanka biće posvećena prezentovanju bilansa rezultata u ključnim oblastima kao što su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv pranja novca i borba protiv trgovine ljudima. Takođe, biće predstavljene aktivnosti preduzete u oblasti pravosuđa i temeljnih prava, kao i u drugim oblastima od značaja u okviru poglavlja 23 i 24. Osim konkretnih rezultata ostvarenih od prošlog Pododbora održanog u martu 2021, na sastanku će se razmatrati i nivo usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira sa standardima EU u oblasti vladavine prava.

Nakon sastanka, biće objavljeno saopštenje za javnost.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE