CG Live

Vaš pogled na grad

Konkurs za najbolju video priču o procesu pristupanja Crne Gore EU

Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji Generalnog sekretarijata Vlade, uvažavajući značaj crnogorskih medija u tom procesu, želi da, još jednim konkursom za novinare, zainteresuje medije da izvještavaju o pristupanju Crne Gore Uniji, uticaju procesa na život građana Crne Gore, primjeni evropskih standarda i propisa, usvajanju evropskih vrijednosti i podršci Evropske unije kroz dostupne fondove i realizaciju projekata.

Ovogodišnjim konkursom želimo da građanima dodatno približimo sljedeće oblasti:

1) Doprinos procesa evropske integracije rodnoj ravnopravnosti (žene u politici, u biznisu, osnaživanje žena) i poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom (životne priče i primjeri)

2) Rezultati EU projekata i kako oni utiču na život građana

3) Podrška EU prevazilaženju ekonomske krize (projekti, zapošljavanje, podrška malim i srednjim preduzećima)

4) Politika zaštite životne sredine

U okviru ovih tema, potrebno je da novinari pošalju svoje priče, u skladu sa zahtjevima predviđenim konkursom.

Samo dobro informisan građanin može donositi ispravne odluke o svojoj i budućnosti svoje države!

Ko može da se prijavi?

Novinari televizijskih kuća registrovanih u Crnoj Gori
Kako se prijaviti?

Zainteresovani kandidati treba da dostave:

Ime i prezime i biografiju (reference) autora/ke video priče
Kratku informaciju o mediju za koji rade/redakciji/oblastima koje prate/temama o kojima izvještavaju
Kratak sažetak (do 500 riječi) sa opisom teme koju će obraditi i metodologijom realizacije; razloge zbog kojih smatraju temu relevantnom; predlog sagovornika koji će biti intervjuisani; informaciju o formi video priče (reportaža, informativni video prilog, dokumentarni film i slično) kao i okviran datum objave priče
Traženu dokumentaciju je potrebno poslati na adresu eu4mekonkursi@gmail.com do 25. marta 2022. godine, sa naznakom „Prijava na konkurs za najbolju video priču“. Za više informacija možete kontaktirati Sektor za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU putem telefona: 020 481 309 i 020 481 365.

Izbor najboljih kandidata i nagrade?

Stručni žiri će odabrati tri kandidata koji će imati na raspolaganju mjesec dana da urade i objave priču, u skladu sa predloženim i odabranim konceptom.
Nakon emitovanja priče, novinarima će biti uručene novčane nagrade u iznosu od po 500 eura
Konkurs se realizuje u skladu sa Strategijom informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022, u okviru projekta EU4ME, koji finansira Evropska unija.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE