CG Live

Vaš pogled na grad

Održan sastanak direktora Uprave policije i generalnog direktora za javnu bezbjednost Saveznog MUP-a Republike Austrije

Krivične prijave zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi i zloupotrebe službenog položaja

Policija je nakon sprovedenih kontrola i drugih policijskih mjera i radnji Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijela krivičnu prijavu protiv privrednog društva d.o.o. „BPI MONTENEGRO“ i izvršnog direktora ovog društva.

Sumnja se da su ovo privredno društvo, kao i izvršni direktor ovog društva, državljanin Kraljevine Danske, C.R.S.J. (38), izvršili krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Policija je došla do sumnje da su privredno društvo d.o.o. „BPI MONTENEGRO“ i izvršni direktor – odgovorno lice toga društva, lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica, dali neistinite rezultate poslovanja odnosno kretanja sredstava, sve u namjeri izbjegavanja plaćanja obaveza prema državi, pri čemu je pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 617.726 eura.

U sklopu sprovedenih policijskih aktivnosti policija je takođe došla do sumnje da je poreska inspektorka M.R. (64) počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Sumnja se da je M.R. izvršila krivično djelo koje joj se stavlja na teret na način što je kao ovlašćeno službeno lice Poreske uprave, nevršenjem svoje službene dužnosti prilikom vršenja inspekcijskog nadzora kod privrednog društva d.o.o. „BPI MONTENEGRO“, ovom društvu priznala određene rashode kao troškove bez odgovarajuće dokumentacije suprotno Zakonu o porezu na dobit u ukupnom iznosu od 617.726 eura, čime je osumnjičenom privrednom i odgovornom licu omogućila umanjenje poreske osnovice za obračun poreza na dobit i u istom iznosu sticanje protivpravne imovinske koristi na štetu budžeta Crne Gore.